www.fondnno.cz www.eeagrants.cz Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Tato databáze vznikla v rámci realizace projektu 76-FN-028 Oživení starých odrůd, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt byl dále financován Českým svazem ochránců přírody v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. Děkujeme Nadaci Partnerství za administrativní podporu při realizaci projektu a panu Jindřichu Košnerovi za úsilí, které tvorbě databáze věnoval.

Dnes: 10       Celkem: 238641
Děkujeme našim partnerům