Pro chvíle oddechu - HRY

HRY  - popisy a manuály her

Čas od času je potřeba si dopřát chvilku uvolnění, odpočinku a pohody. K tomu má sloužit tato část stránek PlantsData, která je věnována oblíbeným hrám, které Vás uvolní, a současně si procvičíte logiku. .
Pohodlně se usaďte a vyberte hru, kterou máte nejraději.

Hra Sudoku
Tato hra nalezla velkou oblibu v Japonsku a posledním desetiletí téměř na celém světě. Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v částečně předem vyplněné tabulce tak, aby se číslice v žádném sloupci, řádku, a ani malém čtverci (o velikosti 3x3) neopakovala.
Hrát Sudoku   manuál hry Sudoku

Hra Lodě
Kdo z nás v mládí nekreslil na čtverečkovaný papír lodě a nehrál s nimi krásnou oddechovou hru? Kde však teď vzít soupeře? K dispozici je tento počítač, který si s Vámi rád zahraje.
Hrát hru Lodě   manuál hry Lodě

Hra Logik
Hra vychází z deskové hry Mastermind u které se hádají barvy kolíčků; jedna česká verze měla název Logik. U zdejší verze se hádá kombinace čtyř tajných čísel. Po každém pokusu se hráč dozví, kolik čísel uhodl celkem bez ohledu na jejich umístění a kolik z nich je na správném místě. Z výsledků několika pokusů lze za použití logiky odvodit skryté číslice. Cílem hry je uhodnout skrytá čísla na nejmenší počet pokusů. Hra nenásilným a příjemným způsobem procvičuje logiku.
Hrát hru Logik   manuál hry Logik

Manuály her:

Hra Sudoku:
Hrací plochou je tabulka s 9 sloupci a 9 řádky. Pole tabulky jsou seskupena do 9 čtverců (3x3).Tabulka je částečně, podle zvolené obtížnosti, předvyplněná. Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předvyplněné tabulce tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řádku ani v malém čtverci.
Hra má čtyři stupně obtížnosti, které lze nastavit pro novou hru. Nová hra se vytvoří stiskem tlačítka "Nová hra".
Každá hra má své číslo, což umožňuje stejnou hru hrát opakovaně. Při opakování hry se číslo hry napíše do políčka za tlačítkem "Hrát hru číslo" a stiskem tohoto tlačítka se konkrétní daná hra spustí. Tím je umožněno, aby stejnou hru hráli dva hráči nezávisle na sobě. Vítěze určí lepší čas.
Po spuštění hry začne běžet čas. Hra se ukončí stiskem tlačítka " Řešení " Stiskem tohoto tlačítka se celá hra vyhodnotí: Zastaví se čas a zkontroluje se správnost řešení. Správně vyplněná čísla se zbarví modře, chybná čísla jsou červená (chybné = správné) a případně nevyplněná čísla jsou oranžová.
Rozehranou hru lze vrátit na začátek, to je vymazat již vepsaná čísla, stiskem tlačítka "Vrátit na začátek". Čas se v tomto případě nevrací zpět, nýbrž běží stále dál.
Aplikace Sudoku nabízí i možnost sudoku si vytisknou a luštit tužkou mimo počítač. Tisk se spustí stiskem tlačítka "Tisk ". Základní tisk (bez zaškrtnutí parametrů tisku) se vytiskne prázdná předvyplněná tabulka sudoku. Zaškrtnutím parametru se přidá malá tabulka s řešením sudoku. Při zaškrtnutí parametru "+ vyplněné " se vytisknou i již vepsaná čísla, byla-li některá políčka již vyplněna. Parametry lze kombinovat.
Pro začátečníky je k dispozici možnost nakouknout na řešení. "+ Náhled řešení " umožňuje podívat se buď na celé řešení (velká ikona) nebo zvolit nahlédnutí jen na zvolenou část - jeden z devíti malých čtverců. Nahlédnutí na řešení zruší odpočítávání času.

Hra Lodě:
Hra je obdobná jako její známá podoba na čtverečkovaném papíru. Cílem hry je potopit všechny nepřátelské lodě. Soupeř se snaží o totéž. Zde je soupeřem počítač (PC).
Úspěch záleží na taktice: důležité je šikovné rozmístění vlastní flotily lodí a taktika střelby na lodi nepřítele.
Levý hrací prostor je vyhrazen pro PC, takže si jej lze představit jako část moře, kde se nachází flotila lodí PC. Pravý hrací prostor je vyhrazen pro Hráče. Velikost hracích ploch je volitelná od 10x10 do 25x25. Přednastavená hodnota je 10x10.
Technické zázemí, to jest pole s informacemi o hře, ovládacími prvky je nalevo vyhrazeno pro PC a napravo pro Hráče. Flotila lodí se skládá z bitevních lodí o tonáži 5 čtverečků, letadlových lodí o tonáži 4 čtverečků, křižníků o tonáži 3 čtverečků, torpédoborců o tonáži 2 čtverečků a bojových člunů o tonáži 1 čtvereček. Každé plavidlo může být originálem, to znamená, že jeho silueta může být různá, důležitý je tedy jen počet čtverečků, ne tvar. Lodě se nesmějí dotýkat boky, mohou se dotýkat rohy. Počet jednotlivých plavidel je rovněž volitelný. Minimálně však musí být od každého druhu plavidel alespoň jedno plavidlo. Maximální počet plavidel je potřeba volit s ohledem na velikost hrací plochy. Je férové vést bitvu s vyrovnaným počtem lodí na obou stranách; není ale vyloučena přesilová hra s rozdílným počtem lodí nebo s jiným složení flotily. Přednastavená sestava flotily je: 1 bitevní loď, 2 letadlové lodi, 3 křižníky, 4 torpédoborce, 5 bojových člunů.
Postup hry: Flotila lodí PC se vytváří při startu hry. Není-li spokojenost s přednastavenými hodnotami velikosti hrací plochy nebo počtem jednotlivých typů lodí ve flotile je možno tyto hodnoty změnit a stiskem tlačítka "Nová hra" vytvořit novou hru s požadovaným nastavením parametrů. Vlastní hra začíná vytvořením flotily lodí hráče. Flotila se tvoří tak, že kursorem ve tvaru tužky se v poli hráče ťuká na políčka, kde se chce vytvořit plavidlo. Opakovaným ťuknutím se první ťuknutí ruší. Jsou možné dvě varianty tvorby lodí:
Tvorba lodí s kontrolou nastavení typů lodí: Daný typ plavidla se vytvoří ťuknutím kursorem ve tvaru tužky na zvolené čtverečky, vždy na čtvereček sousedící s čtverečky tvořícími vytvářené plavidlo. Čtverečky se zabarvují tmavošedě. Ťuknutí na nesousední čtvereček je považováno za ukončení tvorby vytvářeného plavidla a začátek tvorby plavidla nového. Čtverečky takto dokončené lodi získají černou barvu a již je nelze rušit opakovaným ťuknutím. Jednotlivé typy plavidel jsou sledovány, takže jejich navolený počet nelze překročit. Při nesrovnalosti (překročení počtu čtverečků, překročení počtu plavidel daného typu) je pro povolení dalšího postupu nutné tvořené plavidlo změnit, obvykle umazáním nadbytečného čtverečku nebo změněním typu plavidla ubráním či přidáním čtverečku. Postup tvorby flotily lze sledovat v informačním okně hráče.
Tvorba lodí bez kontroly nastavení typů lodí: Při zvolení této varianty se plavidla flotily vytváří stejným způsobem, není však kontrolován počet jednotlivých typů lodí, kontroluje se pouze celková tonáž, to je počet čtverečků po sečtení všech typů lodí. Kontrola je na samotném hráči. Ťuknutím kursorem ve tvaru tužky na zvolené čtverečky dostávají čtverečky ihned černou barvu. Opravy, vymazání čtverečků lze provádět kdykoli.
Mezi těmito variantami torby lodí se přepíná zaškrtnutím či odškrtnutím políčka "Tvorba lodí s kontrolou ".
Bitva: Před zahájením bitvy je možné navolit způsob boje: Bitvu lze vést tak, že po zásahu se střelba opakuje tak dlouho, dokud se nemine; pak střílí soupeř. Druhá varianta je, že se soupeři ve střelbě důsledně střídají.
Ikonou reproduktoru lze zapnout nebo vypnout ozvučení boje. Způsob boje se určuje polohou přepínače "Pálit po zásahu - Pálit střídavě ". Kdo začíná bitvu je náhodné, možno říci, že to určuje los.
Hráč střílí kursorem ve tvaru červené rakety kliknutím přímo na zvolené místo v hracím prostoru PC. Kursor se v hracím prostoru PC změní na raketu jen v případě, že "Hráč" je v tomto okamžiku v pozici střelce. Střelba PC se potvrzuje kliknutím na tlačítko PC Pal! kursorem ve tvaru modré rakety . Kursor se na tlačítku "PC Pal!" změní na raketu jen v případě, že "PC" je v tomto okamžiku v pozici střelce.
Výsledek palby je viditelný přímo na hrací ploše kam bylo stříleno: zásah - zasažená loď hoří = oranžová barva, zásah naplno - zasažená loď je potopená = světlešedá barva a zásah do vody loď není zasažená = světlemodrá barva. Při zapnutém ozvučení je výsledek střelby zřejmý i podle zvuku. Udaje o zásahu včetně souřadnic jsou uvedeny i na informačních panelech - vlevo "PC", vpravo "Hráč". Přehled o stavu flotily je zjistitelný z hodnot v informačních polích "Zasaženo Potopeno Celková tonáž " - vlevo flotila "PC", vpravo flotila "Hráče".
Hra končí potopením všech lodí nepřítele. Zvítězí-li PC, tak se zobrazí i jeho dosud nepotopené lodě.
Hlavním ukazatelem úspěšnosti je tonáž (počet čtverečků) které vítězi zbydou. Zobrazit lodě "PC" je možné kliknutím na ikonu .

Hra Logik:
V této hře se hádají čtyři čísla, vygenerována podle zadaných parametrů. Volitelné parametry jsou:
"Rozsah čísel ", kde se zadává rozsah čísel, "od " a "do " kterého budou generována. Čím větší rozsah, tím je hra obtížnější.
"Opakování čísel ", kde se zaškrtnutím políčka volí možnost neopakování či opakování čísel. Při volbě umožňující opakování čísel se hra stává obtížnější.
Změnou parametrů lze nastavit obtížnost hry pro novou hru. Nová hra se vytvoří stiskem tlačítka "Nová hra".
Každá hra má své číslo, což umožňuje stejnou hru hrát opakovaně. Při opakování hry se číslo hry napíše do políčka za tlačítkem "Hrát hru číslo" a stiskem tohoto tlačítka se konkrétní daná hra spustí. Tím je umožněno, aby stejnou hru hráli dva hráči nezávisle na sobě. Vítěze určí menší počet pokusů o uhodnutí správných čísel.
Rozehranou hru lze vrátit na začátek, to jest vymazat dřívější pokusy, stiskem tlačítka "Vrátit na začátek". Všechny pokusy budou vymazány, avšak počet pokusů na počitadle zůstane zachován.
Postup hry: Vygerovaná čísla jsou ukryta v kulatých polích pod otazníky. Hráč tato čísla hádá zapsáním svého typu do polí čtvercového tvaru pod kolečky. Při vyplňování lze přeskakovat z políček zleva do následujícího políčka vpravo klávesou ENTER . Vyplnění všech čtyř políček se potvrdí tlačítkem OK. Pokus je vyhodnocen a zapsán. Zápis obsahuje typovaná čísla a výsledek shody. Ve výsledku je vyhodnoceno kolik čísel se shoduje jak hodnotou, tak umístěním (uhodnutá čísla na správném místě) a kolik se shoduje jen hodnotou (celkem uhodnutá čísla) (na místě/celkem) . Porovnáváním několika těchto zápisů s použitím logiky lze vydedukovat správné řešení. Hra velmi dobře procvičuje logické myšlení.
Hra končí správným typem všech čísel na správném místě. Vygerovaná čísla se odkryjí.
Hlavním ukazatelem úspěšnosti je počet pokusů.